*… dar să nu ne uitaţi!*

mai 7, 2011 la 5:31 am | Publicat în agit prop, anticomunism, credo, filozofie, HISTORIA, media alternativa, mistica, prezent, video | Lasă un comentariu

Reclame

evoliene …

noiembrie 20, 2010 la 7:24 pm | Publicat în agit prop, filozofie, HISTORIA, lectura | Lasă un comentariu

d’ale misiticii

noiembrie 16, 2010 la 7:39 am | Publicat în agit prop, filozofie, lectura, media alternativa, mistica | Lasă un comentariu

ne place , ne place … misitca. deci, două cărţi … una călduţă  & una fierbinte .

(I)unu roman.

cursurile de mistică a’le domnului crainic, nichifor crainic.

avem de toate pentru toţi : amintiri, rugăciuni, descoperiri, evocări, evaluări ş.a.m.d … îi o carte frumoasă. iubiţi’o.

„… a îndeplinit cea mai importantă operă de răspândire a doctrinei ortodoxe în lumea noastră intelectuală. nichifor crainic e misionarul de prestigiu al credinţei bisericeşti în mijlocul intelectualilor români. dar, scotând teologia în arena larga a vieţii intelectuale, n-a diluat-o câtuşi de puţin.” (ne spune domnul preot profesor d. stăniloae)

(nesfat prietenesc. încercaţi a o achiziţiona direct de la editură…  preţul sare simţitor pe la celălalte mâini.)

(II)doi roman.

un’antologia che raccoglie i più significativi testi di niccolò giani, tra i massimi esponenti della corrente più radicale, oltranzista e universale del fascismo, la scuola di mistica fascista.
questa antologia rappresenta la prima raccolta organica dei più significativi scritti di niccolò giani nel periodo che va dal 1932 al 1941. e, a nostro giudizio, il modo migliore per illustrare senza filtri la sua persona, il suo pensiero e la sua azione.
e un omaggio doveroso al testimone di quello che fu il fascismo universale e intransigente che mai scese a compromessi con la “vita comoda”, al rinnovatore spirituale e politico di una intera generazione. esempio di eroismo che, al di là della contingenza storica, seppe essere coerente con i propri principî vivendo l’ideale sino all’estremo sacrificio; quasi innalzando il fascismo ad una categoria universale dell’essere, come fonte inesauribile di spiritualità cui innestarsi per fare la rivoluzione dell’uomo e del mondo. (prin librării din data de 27 novembre … deliciós , nu ?)

( prin vechea romă, în frumoasa librărie raido.

… cine ştie, poate ne vedem pe acolo)

seine musik

februarie 1, 2010 la 8:37 am | Publicat în agit prop, filozofie, ganduri, HISTORIA, media alternativa, muzica | Lasă un comentariu

muzician ? da.

Continue Reading seine musik…

mircea eliade

februarie 6, 2009 la 11:38 am | Publicat în agit prop, filozofie, prezent | Lasă un comentariu

melancolia

noiembrie 17, 2008 la 10:30 am | Publicat în filozofie | Lasă un comentariu

Melancolia de a nu-ţi mai corespunde nimic “cosmic” ! Să-ţi aduci bine aminte că era o vreme când fiecărui moment din viaţă omului îi corespundea, îi “răspundea” un eveniment cosmic ! Omul juca altădată la solstiţii, aprindea focuri în noaptea Sfântului Ioan, făcea nuntă în anumite nopţi, se întrista și se bucura odată cu luna ! ce perfectă armonie cu ritmurile cosmice, ce miraculoasă corespondenţă între hora omului și axele planetelor ! Orice făcea omul avea o altă “greutate”, răspundea parcă în alte niveluri. Mic și neputincios cum a fost întotdeauna, omul era totuși atunci un ochi în care se oglindeau spaţii înstelate, o inimă în care sângele bătea într-un ritm prezent pretutindeni …

Continue Reading melancolia…

sinistra licărire

noiembrie 8, 2008 la 7:45 pm | Publicat în agit prop, anticomunism, credo, filozofie, ordine mondiala | Lasă un comentariu

“lumea comunistă și America, în convingerea lor că au de îndeplinit o misiune universală, exprimă o realitate de fapt. Așa cum s-a mai spus, un eventual conflict între aceste doua puteri ar avea – pe planul subversiunii mondiale – ar avea valoarea unei ultime operaţiuni violente ce ar implica holocaustul bestial a milioane de vieţi omenești și care ar reprezenta desăvârșirea ultimei faze a involuţiei și a declinului puterii de la una la cealaltă din vechile caste pănă la cea mai de jos dintre acestea și care ar duce la instaurarea domniei unei omeniri colectivizate. și chiar dacă ar fi să nu aibă loc catastrofa de care se tem unii, cea legată de folosirea armelor atomice, toată această civilizaţie de titani, de metropole de oţel, de cristal și de beton, de mase forfoitoare și de fel de fel de drăcovenii care ţin încătușate în ele forţele materiei, de stăpânitori ai cerurilor și ai oceanelor, ei bine, toată această civilizaţie va apărea drept o lume care se clatină și este pe cale de a se destrăma și a se pierde pentru totdeauna în spaţiile nemărginite, acolo unde nu mai există nici o lumină afară de acea sinistră licărire dată de goana accelerată a prăbușirii acestei lumi.”

Julius Evola – Revoltă împotriva lumii moderne

românul absolut : Petre Ţuţea

octombrie 28, 2008 la 11:48 am | Publicat în anticomunism, filozofie, HISTORIA, mistica, nationalism, noua dreapta, prezent | Lasă un comentariu

Petre Ţuţea a văzut lumina zilei la 6 Octombrie 1902 în satul Boteni, Muscel, în familia unui preot. Urmează liceul Neagoe Basarab din Câmpulung, Gh. Bariţiu din Cluj; Facultatea de Drept la Universitatea din Cluj, Universitatea Humboldt din Berlin unde studiază formele de guvernământ. Termină ca doctor în economie politică şi drept si devine discipol al lui Nae Ionescu.

Colaborează la diverse publicaţii naţionaliste, în special la ziarul Cuvântul condus de Nae Ionescu, ziar de înaltă factură intelectuală, alături de Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, Gheorghe Racoveanu, Mircea Vulcănescu şi alţi exponenti străluciţi ai elitei intelectuale legionare, unde scrie numeroase articole de substanţă, studii de economie şi politică. Românismul generatiei legionare interbelice, marele intelectual l-a definit simplu:

” A însemnat să fim noi înşine…” (vezi lucrarea Petre Tuţea – Între Dumnezeu şi Neamul meu, Fundaţia Anastasia, Bucuresti, 1992).

Continue Reading românul absolut : Petre Ţuţea…

dreptul de a spune banalităţi

octombrie 24, 2008 la 8:52 am | Publicat în filozofie, sfaturi | Lasă un comentariu

Aţi observat naturaleţea cu care un gânditor paradoxal ca Unamuno sau un neliniștit ca Kierkegaard, afirmă lucruri la mintea omului, truisme sau de-a dreptul platitudini. Întotdeauna m-a mirat felul de-a scrie al lui Unamuno ; după un paradox dificil sau bogat în nuanţe, urmează negreșit o banalitate, sau un amănunt erudit pe care un alt scriitor s-ar jena să-l întrbuinţeze, tocmai pentru că I se pare ușor accesibil. Cu ce seriozitate și vervă discută Unamuno etimologia cuvântului agonie, spunându-ţi de mai multe ori că, în grecește, înseamnă “luptă” – și cu aerul că el a descoperit acest sens. Cu ce gravitate citează Kierkegaard texte arhicunoscute din Vechiul Testament – pe care protestanţii le stiu, probabil, pe dinafară – și le subliniază; le adnotează, se uimește singur de tăria lor, și îţi amână pagină după pagină interpretarea excepţională pe care ai impresia că ţi-a făgăduit-o.

Continue Reading dreptul de a spune banalităţi…

răzbunarea maternă a lumii moderne

octombrie 20, 2008 la 8:13 am | Publicat în filozofie, noua dreapta | Lasă un comentariu

În zilele noastre își mai fac simţită prezenţa, în forme noi, și hetairismul și amazonismul, fapt care marchează destrămarea familiei și senzualitatea modernă – necontenita și obscura căutare a femeii și a plăcerii; mai avem de-a face și cu masculinizarea femeii, cu emanciparea ei și cu prezenţa acesteia pe primul plan în comparaţie cu bărbatul sclav al simţurilor sau animal folosit la fel de fel de treburi.

Cât despre masca lui Dionysos, aceasta a fost recunoscut nu demult în concepţia despre viaţă, precum și în elanul acelui “activism” și al acelei transformări. Astfel că renaște acea civilizaţie decadentă ce apăruse deja în străvechea lume mediteraniană. Dar lipsește aici orice sens al elementului sacru, lipsește orice echivalent al castei și blânda ipostază demetrică.

Mai mult decât reminiscenţele religiei pozitive ce avea să predomine în Ocident, astăzi au valoare de simptom evocările obscure, proprii diverselor curente mediumico-spiritiste, teozofice, având drept scop valorificarea subconștientului, a misticismului cu substrat panteist și materialist, care proliferează într-o măsură cu atât mai epidemică, ca în cazul ţărilor anglo-saxone, cu cât materializarea de tip viril a existenţei obișnuite a atins nivelul maxim și protestantismul a despuiat de sens și a laicizat însuși idealul religios.

După experienţa neplăcută trăită de lumea modernă, omul vrea să se întoarcă la ceea ce Evola numește “a-și aparţine lui însuși și a-și dobândi forma”, la a se recunoaște într-o eternitate. și trebuie să facă acest lucru dacă vrea să continue să trăiască.

Răzbunarea maternă a lumii moderne, care s-a încheiat cu intoxicarea și îndepărtarea experienţei subumane a societăţii de consum, și-a pus de acum toate cărţile pe masă. Jocul s-a terminat.

Omul își îndreaptă privirea spre înălţimi.

Claudio Risé

Pagina următoare »

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.